top of page

Dobry Menedżer, jak Leonardo da Vinci


Bez ciekawości poznawczej dotyczącej ludzi i świata, nie można osiągnąć wirtuozerii w dyscyplinie zarządzania. Współczesny menedżer / menedżerka powinien być co najmniej tak wszechstronny, jak Leonardo da Vinci.

Wiele razy z pewnością zastanawialiscie się, jaki powinien być ten współczesny, dobry menedżer / menedżera? W uzyskaniu odpowiedzi nie pomagają nam różnego typu zestawienia, w których z mniejszym lub większym wysiłkiem odnajdujemy część swoich cech, bądź też zachowań.

Nie ukrywam, że moim menedżerskim idolem/inspiracją, od dawna, jest postać Leonarda da Vinci (włoski malarz, architekt, filozof, muzyk, pisarz, odkrywca, matematyk, mechanik, anatom, wynalazca, geolog, rzeźbiarz)!

Wiem, wiem, Leonardo menedżerem nie był, ale wykreował swoją osobą pewien niedościgniony wzorzec fachowości, w której jedna jego specjalizacja wspiera kolejną, a całość tworzy niesamowitą kompilację wiedzy, talentu i predyspozycji. Sam Leonardo często opisywany był jako archetyp „człowieka renesansu", którego wydawałoby się niespożytej ciekawości dorównywała tylko siła jego kreatywności. A w takim wymiarze właśnie, postrzegam wyzwania stojące przed nowoczesnym i co najważniejsze efektywnym menedżerem / menedżerką.

Nowoczesny, efektywny menedżer / mendżerka potrafi, (jak Leonardo dyscyplinę)dobrać/zmienić styl zarządzania w zależności od potrzeb firmy, zespołu oraz projektu lub zadania. Oczywiście, na preferowany przez niego styl zarządzania wpływ mają jego doświadczenia oraz osobowość. Dlatego też, z reguły wykorzystuje dwa – trzy style - najlepsi liderzy umiejętnie łączą je wszystkie. Menedżer, który nie potrafi dopasować sposobu pracy z ludźmi do potrzeb zespołu i zadań najczęściej będzie osiągał kiepskie wyniki w pracy, bądź też będzie miał trudności z prowadzeniem zespołu (demotywacja, rotacja, problemy z realizacją celów).

Co myślicie o takim podejściu? Ma sens?

Dla kontynuacji tych rozważań oraz na potrzeby niniejszego artykułu, pozwoliłem sobie zastosować 6 stylów zarządzania wg Daniela Golemana. Niezwykle celna analiza, wskazuje na różnorodność zachowań, jako atrybut sukcesu w pracy menedżera / menedżerki. Co prawda, osią rozważań Golemana była inteligencja emocjonalna i to na jej bazie powstała koncepcja różnorodnych stylów zarządczych, ja jednak uważam, że specyfika zachowań i umiejętności menedżerskich bardziej wskazuje INTELIGENCJĘ MENEDŻERSKĄ, jako właściwe określenie tego zestawu (to jednak temat na osobne opracowanie).

Jak zatem powinien zarządzać ten współczesny, efektywny "Leonardo da Vinci" wg Golemana? Używając następujących zestawów zachowań, czyli stylów:

Styl demokratyczny (democrative)

W demokratycznym stylu zarządzania liczy się zdanie każdego pracownika. Zdanie najbardziej charakterystyczne dla takiego lidera, to co sądzisz na ten temat?

Styl afiliacyjny (affiliative)

Menedżer preferujący afiliacyjny styl zarządzania nastawiony jest na ludzi i budowaniu harmonii i zrozumienia w zespole. Zdanie najbardziej charakterystyczne dla takiego lidera, to ludzie przede wszystkim.

Styl autorytarny (wizjonerski – visionery)

Styl ten uważany jest za jeden z najbardziej efektywnych stylów z biznesowego punktu widzenia. Zdanie najbardziej charakterystyczne dla takiego lidera, to chodźcie za mną.

Styl trenerski (coaching)

Najbardziej rozwijający zespół. Zdanie najbardziej charakterystyczne dla takiego lidera, to spróbuj tego.

Styl nakazowy (commanding)

W skrócie styl ten można nazwać zarządzaniem przez strach. Zdanie najbardziej charakterystyczne dla takiego lidera, to rób, co ci każę.

Styl procesowy (normatywny – pacesetting)

Lider koncentruje się tu na standardach i sposobie wykonania zadania. Nacisk jest na wykonywanie działań efektywnie i zgodnie z wymogami organizacji. Lider uczy i pokazuje jak osiągnąć cel, a w razie potrzeby sam zabiera się do pracy, by udowodnić pracownikom efektywność wybranej metody. Zdanie najbardziej charakterystyczne dla takiego lidera, to rób to co ja – natychmiast!.

Oczywiście każda osoba zarządzająca ludźmi będzie miała swoje, bardziej preferowane style, ważne jednak, by potrafiła, adekwatnie do sytuacji korzystać z każdego z nich, mając na uwadze efektywność menedżerską.

Pamietaj także, że możesz rozwijać się nieustannie oraz to, że nie ma jednego, właściwego zestawu.

Moje dominujące style zarzadzania, to: wizjonerski, trenerski i procesowy, choć w swojej karierze zawodowej korzystałem już chyba ze wszystkich wyżej wymienionych.

A Ty jakie masz dominujące style zarządzania?

Źródła: Portal weblog.infopraca.pl, Portal blog.probs.pl, Wikipedia.

54 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page