top of page

Zarządzanie szczęściem - 15.11.2018 - Konwersatorium Prof. Blikle


Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach konwersatoriów Prof. A. Blikle (15.11.2018).

Tym razem zapraszamy na wystąpienie Prof. Andrzeja Nowaka pt. Zarządzanie szczęściem.

Szybka i przyspieszająca zmiana charakterystyczna dla współczesnej rzeczywistości tworzy nowe wyzwania dla planowania i zarządzania zarówno firmą, jak i własnym życiem. Coraz trudniej jest przewidywać przyszłość na podstawie ekstrapolacji trendów. Duża rolę w funkcjonowaniu firm i dynamice rzeczywistości społecznej grają rzadkie zdarzenia, których nie da się przewidzieć.Tradycyjne metody planowania i zarządzania oparte są głównie znajomości tego co zdarza się najczęściej i jest typowe — miar tendencji centralnej średniej i mediany. Te miary często zawodzą w przewidywaniu szybkich zmian i planowaniu w świecie, który jest w znacznej mierze nieprzewidywalny.

Przyjęcie tezy o niskiej przewidywalności i ważnej roli rzadkich zdarzeń wymaga nowego podejścia w zarządzaniu i rozbudowywaniu metod zarządzania firmą o metody wywodzące się z podejścia do układów złożonych.W swym wystąpieniu omówię role niezwykle rzadkich zdarzeń w życiu jednostki i w businessie. Przedstawię też propozycję typów rzadkich zda-rzeń i krótko zanalizuję mechanizmy ich postawania. W świecie, gdzie często rzadkie zdarzenia decydują o tym co się zdarzy, szczęście często decyduje o sukcesie. Z punktu widzenia psychologii posiadanie szczęścia jest wymierną właściwością, związana z charakterystyką funkcjonowania poznawczego i działania podmiotu. Tę właściwość można modyfikować i rozwijać. Przedstawię główne tezy tego, jak zarządzać szczęściem w życiu osobistym i w funkcjonowaniu firmy.

WSTĘP WOLNY! Ilość miejsc ograniczona.

Fundacja Rozwoju Menedżerskiego "Manage or Die" nie jest organizatorem tego wydarzenia. Udostępniamy tą informację, ponieważ wierzymy w jego wartość merytoryczną na drodze inspiracji Menedżerek i Menedżerów.

Pełny zestaw informacji dotyczących wydarzenia znajdziesz tutaj.

24 wyświetlenia0 komentarzy
bottom of page