top of page

Projekty

W naszej pracy koncentrujemy się na kilku kluczowych aktywnościach, które są odpowiedzią na cele naszej Fundacji.

- od 2010 roku aktywnie angażujemy się w podnoszenie jakości zarządzania,

w polskich organizacjach;

- kreujemy i wspieramy akcje, które służą wzmacnianiu standardów etyki menedżerskiej;

- projekty, w które jesteśmy zaangażowani, to efekt kreatywności Menedżerów / Menedżerek wspierających realizację celów Fundacji Rozwoju Menedżerskiego "Manage or Die" i całego środowiska menedżerskiego;

- wspieramy Polish Professional Managers Association, pierwszą, profesjonalną organizację zrzeszającą zawodowych Menedżerów i Menedżerki;

- w programie Sport Team Manage or Die zapraszamy Cię do promowania aktywności sportowej, jako formy wspomagającej zdrowie oraz rozwój i efektywność Menedżerów / Menedżerek.

bottom of page