top of page

Wizja

Wartości

Wizja

 

Chcielibyśmy, by Menedżerki i Menedżerowie w Polsce byli:

bardziej profesjonalni, bardziej odpowiedzialni

i funkcjonujący według zasad, które tworzą ramy zawodu menedżera.

 

Wartości

Wartości, w które wierzymy: 

-Etyka menedżerska

-Odpowiedzialność / przyzwoitość

-Szacunek

-Uczciwość wobec siebie i innych

-Otwartość na nowe idee, nowe spojrzenia

-Profesjonalizm

-Wytrwałość

bottom of page