top of page

W celu integracji środowiska profesjonalnych Menedżerów / Menedżerek w Polsce, pracujemy nad powołaniem do życia Polish Professional Managers Assocciation (Stowarzyszenie Polskich Zawodowych Menedżerów).

Kluczowe cele Stowarzyszenia

1) Propagowanie zasad etyki menedżerskiej oraz zawodu profesjonalnego menedżera / menedżerki.


2) Pomoc w ukształtowaniu, stymulacja rozwoju środowiska zawodowego menedżerów.


3) Integracja środowiska zawodowych menedżerów i menedżerek w celu wymiany doświadczeń, wzajemnego rozwoju.


4) Promowanie polskiej kadry menedżerskiej w kraju i za granicą.

5) Reprezentowanie interesów członków stowarzyszenia oraz jego celów, wobec organów władzy państwowej, instytucji, organizacji oraz osób trzecich.

 

6) Działalność charytatywna.

bottom of page