top of page

Arkusz do analizy SWOT - xls

Zaktualizowano: 5 gru 2022

Analiza SWOT. Znana i lubiana metodyka do weryfikacji otoczenia i wnętrza organizacji lub sytuacji. W uporządkowany sposób spiszesz mocne, słabe strony, szanse i zagrożenia analizowanego zjawiska, zespołu, sytuacji.


Pamiętaj o uniwersalności tej metody. Analizy SWOT nie stosuje się tylko do "dużych obiektów" (firm, strategii), możesz spokojenie wykorzystywać filozofię SWOT w codziennej pracy.

Arkusz zawiera miejsce na planowanie wag oraz wycenę w kategorii punktowej szans, zagrożeń, mocnych stron i słabych stron.

Pomaga to ustalić pozycję strategiczną danej firmy, projektu, pomysłu.

Format: xls

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat metodycznego podejścia do analizy SWOt, zapoznaj się z prezentacją na stronach Manage or Die.


Jeżeli planujesz ustalenie pozycji strategicznej Twojej firmy, aby zweryfikować aktualność celów strategicznych, skontaktuj się z Autorem niniejszych materiałów (Dr Artur Smolik)Wszystkie materiały udostępniane przez FRM "Manage or Die" można wykorzystywać bez żadnych opłat i obostrzeń prawnych. Prosimy o cytowanie źródła.

Format: pdf

Manage or Die Inspiration - Analiza SWOT - arkusz
.pdf
Pobierz PDF • 32KB1826 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page