top of page

Lean Six Sigma Black Belt - certyfikacja online

Szukasz renomowanego programu/szkolenia z zakresu Lean Six Sigma Black Belt? Z pełnym przekonaniem rekomendujemy program organizowany przez Dr Wojciecha Joska wraz z Lean Six Sigma Academy Poland.


KIM JEST SIX SIGMA BLACK BELT?


- Six Sigma Black Belt jest liderem projektów o strategicznym

znaczeniu dla firmy

- Wspiera wszelkie działania optymalizacyjne swoją ekspertyzą

- Metodyka DMAIC nie ma przed nim tajemnic

- Motywuje zespoły projektowe do efektywnej pracy

- Wspiera Green Belts jako mentor, pomaga im się rozwijać

- Opracowuje i prowadzi szkolenia dla White, Yellow oraz Green Belts

JAKIE KORZYŚCI ZAPEWNIA CERTYFIKACJA BLACK BELT?

Wybór odpowiedniego szkolenia Six Sigma zapewni gruntowną wiedzę, tytuł belta i korzyści biznesowe wynikające z usprawnienia procesów w firmie. Szkolenie Six Sigma Black Belt to najdłuższy dostępny kurs trwający ponad 120 godzin. Jest przeznaczony dla osób „do zadań specjalnych”, które pozyskują praktyczną znajomość zarządzania budżetem najważniejszych projektów w firmie. Pracowników, którym zależy na uzyskaniu Six Sigma Black Belt, kurs przygotuje do nadzorowania i prowadzenia pracy zespołów oraz projektów zgodnie z metodyką DMAIC, nauczy wykorzystywania narzędzi statystycznych do oceny i ograniczenia zmienności w procesach, a także zapewni firmie wyższą jakość zarządzania. Takie kompetencje potwierdzone certyfikatem zwiększają wartość pracownika na rynku pracy i zapewniają większe możliwości rozwoju przedsiębiorstwa.


Program startuje: 25-26 lutego 2023 r.

Program szkolenia

Faza Define: 25-26 lutego

Faza Measure: 11-12 marca

Faza Measure/Analyze: 1-2 kwietnia

Faza Analyze: 22-23 kwietnia

Faza Improve/Control: 20-21 maja


Szkolenie w formule on-line (MS Teams)

Imienny certyfikat po ukończeniu szkolenia

Nielimitowane konsultacje w cenie szkolenia


Certyfikacja w cenie szkolenia


zapisy: biuro@lssa.pl

kontakt: 600 810 957

Szczegółowy program zajęć znajdziesz tutaj.


dr Wojciech Josek

  • Six Sigma Black Belt, kierownik merytoryczny szkolenia

  • Certyfikowany Lean Six Sigma Black Belt, kierownik merytoryczny szkoleń z zakresu Six Sigma, trener, egzaminator szkolenia.

  • Doktor ekonomii w dziedzinie zarządzania strategicznego, absolwent Politechniki Wrocławskiej.

  • W swoim dorobku posiada wdrożenia programów ciągłego doskonalenia bazujących na Lean Management, Six Sigma oraz podejściu Kaizen, w firmach polskich oraz tych z kapitałem zagranicznym. Wdrażał rozwiązania jako osoba za nie odpowiedzialna oraz doradzał przy wdrożeniach jako konsultant, trener oraz mentor.

  • Pełnił rolę Championa i właściciela portfela projektów usprawnieniowych, które przynosiły miesięcznie wymierne efekty finansowe, a także rozwijały pracowników, którzy z dnia na dzień stawali się lepszymi specjalistami.

  • Jako trener, szkoli nieustannie od 2005 roku w firmach z kapitałem polskim i zagranicznym, organizacjach pożytku publicznego oraz jako współpracownik szkół wyższych w obszarze zarządzania projektami, lean management oraz Six Sigma.

  • Swoja karierę zawodową rozpoczął w 2003 roku jako wykładowca akademicki, następnie pełnił rolę analityka procesów biznesowych, lidera projektów optymalizacyjnych, właściciela projektów usprawnieniowych, championa Lean Six Sigma.

  • Obecnie pełni rolę Dyrektora ds. Lean Management (Lean Champion) odpowiedzialnego za zespół konsultantów i trenerów LEAN wspierających transformację biznesową jednej z największych polskich spółek notowanych na GPW.


Ilość miejsc ograniczona.

Fundacja Rozwoju Menedżerskiego "Manage or Die" nie jest organizatorem tego wydarzenia. Udostępniamy tą informację, ponieważ wierzymy w jego wartość merytoryczną w procesie inspiracji Menedżerek i Menedżerów i rozwoju poziomu zarzadzania w Polsce.

Pełny zestaw informacji dotyczących wydarzenia znajdziesz na stronie www.lssa.pl


Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page