top of page

Czym jest strategia rozwoju organizacji?


Firmy dość często przykładają zbyt małą wagę do operacyjnego wdrożenia strategii.

Strategię można zdefiniować z co najmniej dwóch punktów widzenia :


Co organizacja zamierza robić oraz co rzeczywiście robi, niezależnie od tego, czy jej działania były z góry zamierzone ?Z pierwszego punktu widzenia, strategia jest ogólnym programem definiowania i realizacji celów organizacji oraz pełnienia jej misji. Wyraz „program” wskazuje tu na czynną, świadomą i racjonalną rolę kierowników w formułowaniu strategii organizacji.


Z drugiego punktu widzenia, strategia jest układem w czasie reakcji organizacji na jej otoczenie. Według tej definicji, każda organizacja ma strategię – choć niekoniecznie skuteczną – nawet jeśli nie została ona nigdy wyraźnie sformułowana. To znaczy, że każda organizacja ma związek ze swoim otoczeniem, który można zbadać i opisać. Taki pogląd na strategię mają te organizację, w których postępowanie kierowników ma charakter dostosowawczy oraz reagują oni na otoczenie i dostosowują się do niego w miarę potrzeb.


Współcześnie największy nacisk kładzie się na czynną rolę procesu budowy strategii - aktywne formułowanie strategii nosi nazwę planowania strategicznego : nastawionego na zagadnienia ogólne i zazwyczaj długofalowe. Rozróżniając zwykłe planowanie (zadań) od planowania strategicznego obejmującego sposoby osiągnięcia założonych celów wyznaczających organizacji jej główny kierunek, można wyróżnić specyficzne cechy strategii :


1. Horyzont czasu.

Ogólnie biorąc, wyrazu strategia używa się do opisu czynności związanych z odległym horyzontem w czasie, zarówno z punktu widzenia okresu potrzebnego do wykonania tych czynności, jak i wystąpienia ich efektów.


2. Efekty.

Chociaż wyniki posługiwania się określoną strategią mogą ujawnić się dopiero po dłuższym okresie, ich ostateczny efekt będzie znany.


3. Skupienie wysiłków.

Skuteczność strategii zazwyczaj wymaga skupienia działalności, wysiłków czy uwagi na względnie ograniczonej wiązce zamierzeń. Koncentracja na wybranych działaniach tym samym ogranicza zasoby dostępne dla innych rodzajów działalności.


4. Układ decyzji.

W większości strategii konieczne jest podejmowanie wielu decyzji określonego typu w czasie. Decyzje te muszą się wzajemnie wspierać, tworząc konsekwentny układ.


5. Wszechobecność.

Potrzeba konsekwencji działania w czasie powoduje, że wszystkie szczeble organizacji powinny niemal instynktownie działać w sposób wzmacniający strategię.


Pięć wymienionych cech wyraźnie wskazuje, że strategia jest centralną osią, wokół której obracają się wszystkie działania organizacji.


Strategia jest długoterminowa i wszechobejmująca; przenika i steruje ważne działania organizacji i jest głównym wyznacznikiem jej powodzenia lub niepowodzenia w dłuższym okresie.

W prezentacji znajdziesz jeszcze:

Sposoby opracowania strategii

Planowanie strategiczne i operacyjne

Znaczenie planowania strategicznego

Wady i zalety planowania strategicznego

Strategia jednostki biznesowej

Etap 1 – Formułowanie celówA całą prezentację możesz pobrać poniżej:


Czym jest strategia - Manage or Die Insp
.
Pobierz • 621KB

Materiały Fundacji Rozwoju Menedżerskiego możesz pobierać bezpłatnie, a my wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem zacytowania źródła.183 wyświetlenia1 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

1 Comment


Dziękuję za możliwość usystematyzowania wiedzy oraz tak przystępne jej przedstawienie.

Like
bottom of page