top of page

Balanced ScoreCard / Zrównoważona Karta Wyników - wprowadzenie


Kolejna, ciekawa inspiracja z obszaru podnoszenia jakości zarządzania w Polsce, przybliża w przyjazny sposób tematykę Balanced ScoreCard lub jak kto woli Zrównoważonej Karty Wyników lub Strategicznej Karty Wyników.

Połączenie BSC z budowaniem wartości przedsiębiorstwa (VBM).

Klienci, Udziałowcy, Pracownicy.

Teoria "Z" w BSC.

Opis perspektyw wraz z przykładami.

Wdrażanie BSC i wiele innych.

To wszystko znajdziesz w naszej prezentacji.

Myślisz o wdrozeniu BSC, urzeka Cię prostota i logika tej metody lub chciałbyś ją dopiero poznać, zapraszamy do skorzystania z naszych materiałów.

Wszystkie materiały udostępniane przez FRM "Manage or Die" można wykorzystywać bez żadnych opłat i obostrzeń prawnych. Prosimy o cytowanie źródła.

Pozdrawiamy,

Manage or Die Team

Zrównoważona karta wyników Roberta S. Kaplana i Davida P. Nortona (ang. Balanced scorecard) – jest instrumentem zarządzania strategicznego, który umożliwia umiejscowienie długookresowej strategii firmy w systemie zarządzania przedsiębiorstwem poprzez mechanizm pomiaru. Jest to swego rodzaju alternatywna propozycja do tradycyjnych systemów finansowych, która opisuje i wyjaśnia, co powinno być w przedsiębiorstwie mierzone, aby jak najlepiej ocenić efektywność firmy w realizowaniu strategii, a także by móc jak najszybciej ocenić adekwatność samej strategii. Zrównoważona karta wyników przekłada misję i strategię na cele oraz system mierników zestawionych w różnych perspektywach wydzielonych w przedsiębiorstwie.

Strategiczna Karta Wyników daje możliwość przełożenia strategii i wizji na działania, poprzez zdefiniowanie celów i mierników w czterech perspektywach:

  1. finansowej,

  2. klienta,

  3. procesów wewnętrznych,

  4. infrastruktury i rozwoju.

Strategiczna karta wyników określa cele biznesowe firmy, które wchodzą poza obszar celów finansowych. Karta wyników wskazuje działania, które są kluczowe z punktu widzenia tworzenia wartości. Wyraźnie podkreśla ona efektywność krótkoterminową oraz czynniki warunkujące długoterminowy sukces finansowy i rynkowy firmy.

Strategiczna karta wyników jest systemem zarządzania strategicznego, wspomagającym realizację strategii w długim okresie. Wykorzystuje ona system mierzenia efektywności karty wyników w następujących procesach zarządzania:

  1. dopracowanie wizji i strategii,

  2. wyjaśnienie celów i mierników strategicznych oraz ich integracja z systemami zarządzania,

  3. planowanie, wyznaczanie celów i podejmowanie inicjatyw strategicznych,

  4. usprawnianie systemów monitorowania realizacji strategii i uczenia się organizacji.

Proces tworzenia karty wyników rozpoczyna się od przełożenia strategii firmy na konkretne cele strategiczne. Ustalając cele finansowe zarząd firmy musi rozważyć, czy położyć nacisk na wzrost przychodów i udziału w rynku, na zyskowność, czy też na płynność finansową. Natomiast w perspektywie klienta zarząd musi jasno określić segment rynku, w którym firma zamierza konkurować. Po ustaleniu celów w perspektywie finansowej i klienta firma określa cele i mierniki w perspektywie procesów wewnętrznych.

528 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page