top of page

Etyka biznesu & CSR w Polsce i w Europie


Minęło już ponad 7 lat od publikacji (2010 rok) tej prezentacji, a ja wciąż mam wrażenie, że temat jest niezwykle aktualny i wciąż jest sporo do zrobienia w tym zakresie, w polskich organizacjach.

A przecież społeczna odpowiedzialność biznesu to społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, CSR (od ang. corporate social responsibility) – koncepcja, według której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy.

Według tego podejścia, bycie odpowiedzialnym nie oznacza tylko spełniania przez organizacje biznesowe (przedsiębiorstwa) wszystkich wymogów formalnych i prawnych, ale oprócz tego również zwiększone inwestycje w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska i relacje z interesariuszami, którzy mogą mieć faktyczny wpływ na efektywność działalności gospodarczej tych organizacji oraz ich innowacyjność. Zatem wydatki tego rodzaju należy traktować jako inwestycję i źródło innowacji, a nie jako koszt, podobnie jak w przypadku zarządzania jakością.

Opracowana prezentacja stanowi aktualny głos w dyskusji na temat tzw. infrastruktury etycznej, czyli regulacji i stymulantów etyki biznesu w Polsce i w Europie. Dafiniuje także elementy programu etycznego, który może być wskazówką, wytyczną dla firm. Prezentuje także kanony etyczne przedsiębiorców oraz nakreśla sytuację w zakresie etyki biznesu i CSR w Europie.

Prezentacja została opracowana na podstawie materiałów i danych Pana Prof. dr hab. Wojciecha Gasparskiego.

40 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page