top of page

Books - Pełna partycypacja w zarządzaniu

Zaktualizowano: 15 kwi 2021


"Innowacyjność w gospodarce to nie tylko nowe technologie, to również nowe paradygmaty zarządzania. O ile te pierwsze są dostępne głownie dla firm dużych i majętnych, o tyle po te drugie może sięgnąć każda firma, niezależnie od branży i wielkości. Taki nowy, skuteczny paradygmat oferuje właśnie recenzowana książka.

Zarządzanie partycypacyjne to wykorzystanie zbiorowej mądrości pracowników firmy przy podejmowaniu decyzji. Nie jest to jednak demokracja ateńska, gdzie wszystkie decyzje podejmowane są głosami większości. To raczej rozproszona i oświecona autokracja, w której decyzje operacyjne podejmują specjaliści, każdy w ramach swojej specjalności. Czasami jednak firma odwołuje się do zbiorowej opinii pracowników w dosłownym sensie tego słowa.

Oto przykład takiej sytuacji opisany zaraz na początku książki:

Kiedy do jednej z największych hurtowni zdrowej żywności w Wielkiej Brytanii, Suma Wholefoods, przyjmowany jest nowy pracownik, po okresie próbnym sześciu miesięcy odbywa się tajne głosowanie, w którym wszyscy pracownicy, w liczbie stu kilkudziesięciu osób, decydują o przyjęciu lub odrzuceniu kandydata. Jeśli chociaż jedna osoba zagłosuje na „nie”, pracownik nie może być przyjęty. Nie oznacza to jednak, że po przyjęciu do pracy można spocząć na laurach. Co jakiś czas odbywa się „ocena pracownicza”, polegająca na tym, że na konto e-mailowe specjalisty od spraw personalnych spływają listy na temat ocenianej osoby. Pracownicy nie są ograniczani co do treści listów, można w nich napisać wszystkie swoje żale i pochwały. Specjalista do spraw personalnych kopiuje wszystkie opinie do jednego tekstu, wymazuje dane nadawców i przesyła ocenianemu. Ten może zrobić z tym co tylko chce, zwykle jednak zależy mu na tym, aby się poprawić - na miejsce każdego pracownika czeka wielu chętnych. Suma Wholefoods to przykład jednej z najbardziej nietypowych firm świata. Do niedawna myślano, że firmy tego rodzaju to jedynie oryginalne wymysły ich twórców, znikające wraz z ich założycielami. Bliższa analiza praktyk i stojącej za nimi filozofii pokazuje jednak, że firmy te łączny coś znacznie istotniejszego."

Powyższa recenzja powstała na stronie www.moznainaczej.com.pl

Autorzy:

Książka jest zwieńczeniem doświadczeń kilkunastoletniej pracy badawczej i doradczej profesora Ryszarda Stockiego oraz odpowiedzią na wyzwania współczesnych organizacji, które wnoszą, jako konkretne pytania menedżerskie, dwaj młodzi współautorzy – Piotr Prokopowicz i Grzegorz Żmuda.

Autorzy, odwołując się do swoich doświadczeń oraz do przykładów praktyk stosowanych w firmach takich, jak Semco, SRC Holdings Corp., W.L. Gore czy Harley Davidson, pokazują spójny i posiadający solidne podstawy badawcze model działania tych wyjątkowych firm. Stocki, Prokopowicz i Żmuda skupiają się nie tylko na teorii funkcjonowania organizacji zarządzanych przy pełnej partycypacji pracowników (TPM – Total Participation Management), ale równie, identyfikując podstawowe błędy w tradycyjnym HRM, skupiają się na użytecznych narzędziach i codziennej praktyce osiągania ideału w zakresie zarządzania.

"Pełna partycypacja w zarządzaniu" wskazuje praktyczne rozwiązania problemów, z którymi borykają się obecnie przedsiębiorstwa na coraz bardziej konkurencyjnym rynku. Ograniczenie rotacji pracowników, redukcja absencji, zwiększenie odpowiedzialności, obnienie kosztów podstawowych czy doskonalenie procesu biznesowego – ze wszystkimi tymi wyzwaniami firmy zarządzane przy pełnej partycypacji pracowników radzą sobie nieporównywalnie lepiej ni organizacje zarządzane tradycyjnie. Autorzy ksiąki pokazują, jak wiele błędnych praktyk współczesnego zarządzania bierze się z instrumentalnego traktowania wiedzy i potencjału pracowników, pokazując przy tym, jakie kroki należy podjąć na drodze do budowania silnej i innowacyjnej organizacji.

29 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page