top of page

Executive coaching - cykl | Po co to komu?

Niedawno zakończyłam proces coachingowy z menedżerką wysokiego szczebla, osobą bardzo konkretną i twardo stąpającą po ziemi. Cele coachingowe zostały osiągnięte, liderska pewność siebie – znacząco wzmocniona. Sukces i satysfakcja.

Gdy wspólnie popijałyśmy kawę, uśmiechnięta dzieliła się ze mną swoimi wrażeniami. „Wiesz, na początku bałam się, że będziesz mi mówiła, jak mam funkcjonować i kim być. Albo, co gorsza, że to będzie taka psychologiczna pogadanka. A coaching okazał się konkretny, rzeczowy i jednocześnie wręcz przyjemny!”

Zapewne wielu menedżerów uważa podobnie. Tym artykułem pokażę pragmatyczne oblicze coachingu.

Coaching jako metoda stosowany jest wymiennie z innymi sposobami kształcenia i rozwoju. Różnica między nimi jest jednak zasadnicza: tradycyjny mentoring (szkolenie, doradztwo, konsulting) polega na przekazywaniu informacji, gotowych rozwiązań. Coaching zaś to wydobywanie z ludzi tkwiącego w nich potencjału, to proces, którego głównym celem jest wzmocnienie klienta, wspieranie go w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany. Opiera się na założeniu, iż klient jest z natury kreatywny i pełen pomysłów, a zadaniem coacha jest wydobycie tych zasobów.


Wydobywanie stanowi jeden z kluczy do sukcesu: ludzie lepiej utożsamiają się z własnymi pomysłami rozwiązań i chętniej je realizują.

Wydobywanie oznacza sięganie do głębokich warstw świadomości i tym samym rodzące się pomysły często bywają zaskakujące nawet dla samych klientów.

To daje ogromną automotywację do działania oraz dużo dodatkowej energii już na starcie. No i pozytywne samopoczucie.


Dość powszechnie tę metodę rozwojową dedykuje się menedżerom. Po części wynika to z niebagatelnych kwot, jakie należy przeznaczyć na dobry coaching (w tym przypadku executive coaching). Z drugiej jednak strony faktem jest, że wraz z rozwojem kariery i osiąganiem wyższych szczebli w organizacji, trudnością staje się rozwiązywanie coraz to bardziej złożonych problemów, często tkwiących w relacjach interpersonalnych lub skomplikowanej materii biznesowej. W środowisku określanym jako VUCA, sięganie do wiedzy innych poprzez szkolenia czy mentoring może okazać się niewystarczające. Przy tak stymulującej kreatywność charakterystyce coachingu, klient jest w stanie rozwiązywać problemy samodzielnie i optymalnie do sytuacji i środowiska, w którym funkcjonuje. A to z kolei pozwala dodatkowo budować jego autentyczny i charyzmatyczny leadership.


Najbardziej pożądane wskazania do zastosowania coachingu powinny dotyczyć nieszablonowych przypadków, ważnych z punktu widzenia biznesu, kształtowania przywództwa, funkcjonowania zespołów, a nawet sytuacji osobistej klienta. A najlepiej klienta-menedżera, który swoją postawą, zachowaniem i sposobem rozwiązywania problemów ma wpływ na dużą społeczność pracowników oraz efekty biznesowe. Sytuacje, które są częstym przyczynkiem do podjęcia pracy coachingowej to:

. awanse na wysokie stanowisko,

. zmiana obszaru zarządzania,

. opracowywanie nowej strategii biznesowej,

. komunikowanie i wdrażanie zmian organizacyjnych,

. prowadzenie procesów przejęcia i integracji,

. podejmowanie trudnych, niecodziennych decyzji.Oprócz tych wymienionych przykładów mocno osadzonych w realiach biznesowych, wielu klientów przyjmuje również swoje osobiste wyzwania jako cele coachingowe:

. zbudowanie pewności siebie,

. podniesienie umiejętności zarządzania ludźmi,

. poprawa stylu komunikowania się,

. zwiększenie umiejętności negocjacji,

. rozwiązywania problemów w relacji z przełożonymi czy z zespołem.


Badanie przeprowadzone przez PwC (2017 ICF Global Consumer Awareness Study) pokazuje, że najczęstszymi powodami uczestniczenia w coachingu są: zwiększenie własnej/zespołowej efektywności (43%), poprawa umiejętności komunikacyjnych (39%) oraz wzrost produktywności (38%). Na wysokim miejscu (34%) pojawia się niespodziewanie powód o charakterystyce bardzo osobistej: wzrost samooceny/pewności siebie.

Przytoczone badania pokazują również to, co potwierdza wielu coachów:

menedżerowie formułują cele biznesowe, mocno zakorzenione w organizacji, strategii i zarządzaniu, a jednocześnie dość często sięgają do bardzo osobistych obszarów takich, jak niepewność, obawa, nieśmiałość.

Dzieje się to zwykle po kilku pierwszych sesjach, gdy klienci nabiorą już zaufania do coacha i metody. Ważne jest, iż obu przypadkach praca rozwojowa jest bardzo wartościowa, gdyż obie płaszczyzny są ze sobą nierozerwalnie związane i warunkują się nawzajem.


Ważne pytania stawiane przez coacha oddziaływują ożywczo na sferę intelektualną i kreatywną, co pozwala klientowi znaleźć najlepsze rozwiązanie. Następnie wraz z coachem klient ustala drogę dojścia do tego celu, co z kolei wzmacnia realną aktywność w codziennej realizacji zamierzeń. Ten bezpośredni i pośredni wpływ na wdrażanie rozwiązań w życie, daje dodatkową motywację do działania: własne odkrywcze rozwiązania smakują najlepiej, a z deklaracji złożonych wobec coacha należałoby się wywiązać!


Artykuł jest częścią (2 z 7 artykułów) serii pt. O coachingu po ludzku, dedykowanej Menedżerkom i Menedżerom zainteresowanym praktycznym zastosowaniem coachingu w biznesie.

Informacje o Autorce: Sylwia Gołuchowska

HR Director, PCC ICF Executive Coach, Executive MBA

- Od ponad 20 lat pełni funkcje menedżerskie w obszarze HR, od kilkunastu zarządza tym obszarem z perspektywy strategicznej i międzynarodowej (obecnie: Dyrektor HR, kraje Europy Centralnej).

- Wchodząc w skład zespołu zarządzającego odpowiada za kształtowanie kultury i struktury organizacyjnej, startegię komunikacji, politykę wynagrodzeń i zarządzanie efektywnością, uczestniczy w dużych procesach zmiany, przejęcia i integracji, wdrażania innowacyjnych rozwiązań. Szczególnie jednak koncentruje się na rozwoju pracowników: programy rozwoju dla menedżerów, zarządzanie kompetencjami, systemy szkoleniowe, programy talentów, plany sukcesji.

- Posiada wykształcenie menedżerskie, m.in. ukończyła Executive MBA na Aalto University School of Business, Helsinki. Prowadzi prelekcje dla studentów, prezentacje na konferencjach HR w Polsce i Europie, jest autorką wielu artykułów o tematyce coachingu i HR.

- Jest executive coachem PCC ICF, pracuje z międzynarodowa kadrą menedżerską.

84 wyświetlenia0 komentarzy

Comments


bottom of page