top of page

Interesujące postacie dla świata zarządzania - Meredith Belbin i jego Teoria Ról Zespołowych

Raymond Meredith Belbin (ur. 4 czerwca 1926 r.) – brytyjski teoretyk zarządzania specjalizujący się w zarządzaniu zespołami.


Zdjęcie pochodzi ze strony: www.azquotes.com

(wolne tłumaczenie: Zespół to nie grupa ludzi z nazwami stanowisk, ale zgromadzenie indywidualności, z których każdy ma rolę rozumianą przez innych członków zespołu.)


Większość swojej pracy poświęcił zagadnieniu efektywności zespołu, czyli badaniu przyczyn osiągania celów postawionych zespołom. W ten sposób opracował teorię ról w zespole (ang. Team Role Theory). Podczas badań w Henley Management College jedne zespoły radziły sobie z zadaniami, a innym szło to znacznie gorzej. Belbin dowiódł, że nie tylko wykształcenie i umiejętności, ale również typ osobowości (a zatem preferowane role zespołowe i styl komunikacji) mają wpływ na efektywność zespołów roboczych.


Teoria ról zespołowych pozwala na dobieranie odpowiednich dla zespołu osób, następnie zlecanie im odpowiednich zadań oraz komunikowanie się z nimi w odpowiedni sposób. Te grupy zachowań, odpowiednio nazwane, to role zespołowe. W wyniku dalszych badań wyselekcjonowano dziewięć ról zespołowych:

Innowacyjny i samodzielny Kreator,
Wnikliwy i analityczny Ewaluator,
Intuicyjny i poważny Koordynator,
Pracowity i konsekwentny Implementer,
Precyzyjny i pilny Perfekcjonista,
Optymistyczny i pomysłowy Poszukiwacz Źródeł,
Dynamiczna i ambitna Lokomotywa,
Spokojna i bezkonfliktowa Dusza Zespołu,
Profesjonalny i badający Specjalista.

Jest dostępny test 360 stopni diagnozujący indywidualny profil ról zespołowych oraz oprogramowanie e-interplace służące do doboru osób do zespołów zarządzających, projektowych i sprzedażowych, uwzględniające różnice osobowościowe, kulturowe i np. komunikacyjne.W dobrym zespole powinny przejawiać się wszystkie Role, a jeden człowiek przeważnie posiada 2-3 preferowane Role Zespołowe, w tym jedną dominującą. W nowoczesnym zarządzaniu nie wystarczy zatrudnić fachowca z odpowiednim wykształceniem i umiejętnościami. Wybór pracownika powinien brać pod uwagę zespół cech kandydata pod kątem jego przydatności do funkcjonującego zespołu. Twórcą tzw. teorii ról (ang. team role theory) jest Meredith Belbin. Badania przeprowadzone w brytyjskich firmach przez M. Belbin wykazały, że poziom wykonania zadania jest wprost proporcjonalny do poziomu wiedzy merytorycznej tylko do pewnego momentu, stały wzrost zapewnia właściwy dobór również osobowości.


Kreator

Jest z trzech ról intelektualnych.

Wkład w zespół: Kreatywny i obdarzony wyobraźnią. Kreuje idee i myśli poza schematami.

Dopuszczalne słabości: Może ignorować sprawy poboczne. Może być zbyt zajęty swoimi myślami, aby skutecznie się komunikować.


Poszukiwacz Źródeł

Jest z trzech ról socjalnych.

Wkład w zespół: Otwarty i entuzjastyczny. Bada możliwości i rozwija sieć kontaktów.

Dopuszczalne słabości: Nadmiernie optymistyczny. Szybko traci zainteresowanie, gdy minie pierwszy entuzjazm.


Koordynator

Jedna z trzech ról socjalnych.

Wkład w zespół: Dojrzały i pewny siebie. Dostrzega talenty i klaryfikuje cele. Efektywnie deleguje.

Dopuszczalne słabości: Może być postrzegany jako manipulator. Może delegować również swoją pracę.


Lokomotywa

Jedna z trzech ról zadaniowych.

Wkład w zespół: Stawia wyzwania i dobrze funkcjonuje pod presją. Ma siłę sprawczą i odwagę do przezwyciężania przeszkód.

Dopuszczalne słabości: Ma skłonności do prowokacji i może urażać uczucia innych.


Ewaluator

Jedna z trzech ról intelektualnych.

Wkład w zespół: Poważny, strategiczny i wnikliwy. Widzi wiele opcji i celnie osądza

Dopuszczalne słabości: Może być nadmiernie krytyczny.


Dusza Zespołu

Jedna z trzech ról socjalnych.

Wkład w zespół: Dobrze współpracuje. Słucha, buduje relacje i łagodzi tarcia.

Dopuszczalne słabości: Niezdecydowana w kryzysowych sytuacjach. Unika konfliktów.


Implementer

Jedna z trzech ról zadaniowych.

Wkład w zespół: Praktyczny, niezawodny, efektywny. Umiejętnie organizuje pracę, którą należy wykonać

Dopuszczalne słabości: Może być nieelastyczny. Powolny w odpowiedzi na nowe możliwości.


Perfekcjonista

Jedna z trzech ról zadaniowych.

Wkład w zespół: Pracowity i sumienny. Wyszukuje błędy, poprawia je i udoskonala proces.

Dopuszczalne słabości: Ma tendencje do nadmiernego zamartwiania się. Niechętnie deleguje.


Specjalista

Jedna z trzech ról intelektualnych

Wkład w zespół: Ukierunkowany i samo-motywujący się. Dostarcza unikalną wiedzę i umiejętności.

Dopuszczalne słabości: Wnosi wkład w wąskiej dziedzinie. Rozwodzi się nad specjalistycznymi problemami.

Dane pochodzą m.in. ze strony pl.wikipedia.org


77 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page