top of page

Zarządzanie zmianą - cykl 4 - Opracuj wizję i strategię zmian

"Wyjaśnij, na czym będzie polegała różnica pomiędzy przyszłością a przeszłością i w jaki sposób można urzeczywistnić wizję przyszłości."


Wizja daje wyjątkową możliwość wykorzystania swojej przywódczej roli. Nikt nie zrobi tego za Ciebie, więc jeśli jesteś liderem, zapraszam do refleksji nad dzisiejszym krokiem - tworzeniem wizji zmiany.


Proces zmiany rodzi wśród zainteresowanych sporo obaw i oporu, tym bardziej tworzenie wizji a później jej angażujące przekazanie to wyzwanie, które przez większość firm zostaje lekceważone. Nie pozostaje to bez echa... niesie ze sobą nieprzewidziane skutki.

Jak często w firmowej kuchni pracownicy zadają sobie pytanie "o co chodzi zarządowi", "po co te całe zamieszanie", snując przy tym teorie spiskowe, za które Ty jako lider ponosisz koszty a nie wymierne korzyści? Zamiast być w procesie, biernie się jemu przyglądają, zachowując status quo i hołdując zasadzie - lepiej się nie wychylać...


W procesie zmiany, oprócz budżetu, rozpisanego harmonogramu działań i obranego celu podzielonego na kamienie milowe, zadbaj o to, aby wszyscy zainteresowani znali i rozumieli wizję, upewnij się czy Wszyscy macie taką samą wizję końca.

Wizja nie powinna się kojarzyć jedynie z ilością pracy, ma natomiast znaczący wpływ na efektywność biznesu. Mocna wizja to możliwość realizacji misji dla czegoś większego niż pensja wpływająca co miesiąc na konto. Bardzo mocno uczy nas tego nowe pokolenie, oni już nie żyją aby pracować, oni pracują aby żyć. Ważnym czynnikiem skłaniającym reprezentanta pokolenia Y do wyboru naszej firmy są wartości, którymi się kieruje. "Y" nie podjąłby pracy, która kłóciłaby się z jego przekonaniami lub jeżeli byłaby to tylko praca odtwórcza - bez wizji.


Przywództwo to podążanie, bez wizji nie porwiesz tłumu, który za Tobą pójdzie.

Wizja dla Lidera jest tym czym latarnia morska dla kapitana statku. Pokazuje kierunek, a nie jak osiągnąć cel. Jest swoistym kompasem procesu zmiany. Wizja to opis stanu docelowego, składa się na nią przekonywujący i motywujący do działania obraz przyszłości. Każdemu liderowi na tym etapie potrzeba inspiracji, nie zawsze spotyka nas ona w godzinach pracy. To jak natchnienie u poety, najczęściej przychodzi w nieoczekiwanym momencie. W książce "Gdy góra lodowa topnieje" początkiem tworzenia się nowych rozwiązań, a co za tym idzie rodzącej się nowej wizji była napotkana przez pingwinów - mewa. To ona zapoczątkowała burzę mózgów w zespole kierującym i przyczyniła się do tworzenia wielu pomysłów, teorii i wypracowania nowego podejścia, które stało się następnie nową wizją życia pingwinów.


"Jestem zwiadowcą. Lecę przed moim stadem, wyszukuję miejsca, w których moglibyśmy zamieszkać."

Dlatego tak ważna dla tworzenia dobrej wizji jest uważność i orientacja w środowisku w którym się znajdujesz, więc słuchaj i obserwuj. Nie musisz być samotnym wizjonerem, poprzedni krok był po to, aby zbudować zespół ambasadorów zmiany, na którym będziesz mógł polegać.


Wizja firmy, jeżeli jest dobrze przemyślana - jest również dobrze napisana. Czy potrafiłbyś jednym zdaniem powiedzieć, co jest wyzwaniem, tak aby każdy zrozumiał czytając ją za pierwszym razem? O co mi chodzi - zapytasz? Nie pamiętasz żadnej wizji, która była by jasna, czytelna a co najważniejsze możliwa do powtórzenia? Pomyśl o swojej firmie, jak będzie wyglądała za jakiś czas po zmianie, co chciałabyś osiągnąć?


Dobrą ilustracją jest wizja firmy NIKE a brzmi ona: Dostarczać inspiracji i innowacji każdemu sportowcowi na świecie.

Dobra wizja jest ambitna, prosta i porywająca. To marzenie, które sprawia, że chce się być częścią danej firmy, przedsięwzięcia, które niesie za sobą zmianę na lepsze.


Zapytaj siebie" Dlaczego robisz, to co robisz"? Jakie jest Twoje "WHY" i pamiętaj, że dobra wizja jawi się jako obietnica przyszłości :) ... bo w końcu po coś to robimy?!


Cechy charakterystyczne skutecznej wizji zmiany:


Jest futurystyczna, pokazuje ciekawy obraz przyszłości i łatwo ją sobie wyobrazić.
Jest przekonywująca, wizja przede wszystkim powinna motywować ludzi do działania.
Jest przedmiotem pożądania, odpowiada na potrzeby i interesy grupy.
Jest realistyczna i osiągalna, zakłada maksymalne wykorzystanie dostępnych zasobów i nie jest oderwana od rzeczywistości.
Jest precyzyjna i skoncentrowana, precyzuje wszystkie istotne kwestie.
Jest elastyczna, nie zawiera ona licznych poleceń, które ograniczałyby inicjatywę.
Jest łatwa do przekazania, skuteczna wizja powinna być jasna, opisywać korzyści i odwoływać się do emocji.


Chcesz więcej?


Zapraszam po więcej inspiracji do kolejnych odcinków cyklu.



*Artykuł inspirowany książką "Gdy góra lodowa topnieje" - John Kotter'a. W artykule zostały wykorzystane fragmenty tej książki.



Artykuł jest częścią (4 z 9 artykułów) serii pt. O zarzadzaniu zmianą, dedykowanej Menedżerkom i Menedżerom zainteresowanym praktycznym zastosowaniem metodyk wdrażania zmian w biznesie i życiu.

Informacje o Autorce: Małgorzata Lektarska

Ekspertka w obszarze budowania i zarządzania efektywnymi zespołami. Specjalizuje się w szkoleniach dla kadry managerskiej w zakresie kształtowania postaw liderskich ucząc praktycznego wykorzystania narzędzi z zakresu kompetencji miękkich.

Działa w obszarze Lean Management i Lean Manufacturing wspierając rozwój firm co wpływa na efektywne ich zarządzanie. Ponad 15-letnie doświadczenie w zarządzaniu obszarami biznesowymi dla wiodących firm w branży finansowej, zaowocowało praktyczną specjalizacją w zakresie szkoleń sprzedażowych i podnoszniu kompetencji menedżerów i menedżerek.

Rozwijając ludzi, wspiera firmy w udoskonalaniu procesów biznesowych. Jako konsultant zewnętrzny pracuje z firmami nad poprawą procesów ułatwiających i umożliwiających wdrożenie nowoczesnego modelu zarządzania. Wspiera działy HR w budowaniu efektywnej polityki zarządzania zasobami ludzkimi.

72 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page